HERÈNCIES – Podem decidir sobre el futur de les nostres xarxes socials en cas de mort?

Mai us heu preguntat què succeeix amb les nostres xarxes socials quan morim? Segurament seguiu comptes d’Instagram/Twitter/Facebook de persones que han passat a millor vida… Potser us agrada la idea de seguir presents a xarxes una vegada arribi el vostre moment d’estirar la “pota”, pero si us estimeu més que es tanquin els vostres comptes, … Llegiu més

HERÈNCIES – Acceptació d’herència a benefici d’inventari

Has de decidir si acceptes una herència i creus que el causant tenia molts deutes? aleshores potser et passa pel cap renunciar als béns de l’herència per no haver d’assumir els deutes amb el teu patrimoni. T’imagines poder acceptar l’herència sense respondre dels deutes i obligacions del causant ni de les càrregues hereditàries amb els … Llegiu més

HERÈNCIES – Tramitar una herència

1) TERMINI PER LIQUIDAR L’IMPOST (ISD): Tenim 6 mesos des de la defunció, podent-se sol·licitar una pròrroga de 6 mesos més. 2) COMUNICACIÓ AL REGISTRE CIVIL: Per tal de que la funerària faci la corresponent comunicació, s’han de portar els documents següents: Fotocòpia del llibre de família. Fotocòpia dels Documents d’Identitat (DNI) del difunt i … Llegiu més

HERÈNCIES – Què podem incloure en el nostre testament?

Els juristes, advocats i demés experts en successions insistim reiteradament en l’importància d’atorgar testament, atès que és el mitjà pel qual ordenem la nostra successió mitjançant la institució d’un o més hereus i disposem lliurement dels nostres béns per després de la mort. Però, sabeu què podem incloure dins del nostre testament? Institució d’un o … Llegiu més

HERÈNCIES – “No podré heredar perquè no tinc diners per pagar l’Impost”. FALS! ERROR!

Segurament haureu escoltat algú dir: “no podré heredar perquè no tinc diners per pagar l’Impost de successions i donacions” (ISD). El cas típic en que podem pensar això és aquell on el difunt deixa algunes propietats immobiliaries i res o pocs diners en comptes bancàries, fet que pot implicar una quota elevada de l’Impost i … Llegiu més

HERÈNCIES – PLANIFICA EN VIDA!

Diu el refrany: “feina feta no té destorb”. Precisament és el que succeeix amb els TESTAMENTS, una vegada fet, no et causa cap destorb i, a més, pot evitar futures problemàtiques. Així mateix, atès el seu baix cost, és una eina essencial, imprescindible i prioritària en la planificació en vida de la nostra successió “mortis … Llegiu més