DRET DE PERSONA I FAMÍLIA

A ADVOCA2 ens formem continuadament per poder ajuda als nostres clients en matèria de Dret de família, tenint sempre en compte les diferents situacions i característiques familiars i defensant que la institució de la família ha de continuar avançant, obrint les portes a totes les modalitats existents (monoparentals, homoparentals, heteroparentals, convivència en parella estable, relacions convivencials d’ajuda mútua, parelles i matrimonis sense fills…).

Entre d’altres, els serveis que oferim en relació al Dret de família són els següents:

  • SEPARACIONS I DIVORCIS DE MUTU ACORD, amb la pertinent redacció de convenis reguladors.
  • SEPARACIONS I DIVORCIS CONTENCIOSOS (encara que defensem que, sempre que les circumstàncies ho permetin, s’hauria de fer de mutu acord, sobretot en casos on existeixen fills menors).
  • Procediments de MODIFICACIONS DE MESURES (pensió d’aliments, custodies, visites…).
  • Procediments de JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA en matèria de persona i família (reconeixements de filiació, adopcions, tutela/curatela/guarda de persones amb discapacitat, protecció del patrimoni de persones amb discapacitat, declaracions d’absència/defunció i procediments d’intervenció judicial en relació a la pàtria potestat).
  • EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES per incompliment de les mesures establertes (impagament d’aliments, incompliment de la guarda i custodia…).

Per obtenir més informació o resoldre qualsevol dubte, CONTACTA’NS O CONSULTA’NS.