HERÈNCIES – Tramitar una herència

1) TERMINI PER LIQUIDAR L’IMPOST (ISD): Tenim 6 mesos des de la defunció, podent-se sol·licitar una pròrroga de 6 mesos més. 2) COMUNICACIÓ AL REGISTRE CIVIL: Per tal de que la funerària faci la corresponent comunicació, s’han de portar els documents següents: Fotocòpia del llibre de família. Fotocòpia dels Documents d’Identitat (DNI) del difunt i … Llegiu més