DRET IMMOBILIARI

Les operacions immobiliàries poden tenir importants conseqüències econòmiques i fiscals, per tant, és vital rebre assessorament integral previ per evitar prendre decisions que causin greus prejudicis. Així, oferim serveis previs a les diferents operacions, com poden ser:

 • Assessorament i redacció d’INFORMES PREVIS SOBRE LES POSSIBLES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES (inclòs estudi fiscal).
 • REDACCIÓ DE CONTRACTES de lloguer, compravenda, permuta, d’arres…
 • NEGOCIACIONS amb l’altra part contractual o amb les entitats financeres determinades.
 • ASSESSORAMENT I GESTIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS (funcions d’administrador i secretari).

No obstant, sabem que poden originar-se problemàtiques durant les operacions immobiliàries, tals com impagaments de lloguers, vicis ocults en els immobles, danys provocats pels arrendataris, problemàtiques dins de les Comunitats de Propietaris, etcètera. Així, entre d’altres, oferim els serveis següents:

 • Procediments de DESNONAMENTS I RECLAMACIÓ DE RENDES IMPAGADES.
 • Procediments sobre VICIS OCULTS.
 • Reclamacions per DANYS ALS IMMOBLES.
 • Procediments per VICIS DE CONTRUCCIÓ.
 • Procediments hipotecaris, com poden ser impugnacions de CLÀUSULES ABUSIVES.
 • Reclamacions de QUOTES DEGUDES A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS.
 • IMPUGNACIÓ D’ACORDS DE COMUNITAT DE PROPIETARIS.

En tot cas, per qualsevol dubte CONTACTA’NS O CONSULTA’NS.