HERÈNCIES – Què podem incloure en el nostre testament?

Els juristes, advocats i demés experts en successions insistim reiteradament en l’importància d’atorgar testament, atès que és el mitjà pel qual ordenem la nostra successió mitjançant la institució d’un o més hereus i disposem lliurement dels nostres béns per després de la mort. Però, sabeu què podem incloure dins del nostre testament?

 1. Institució d’un o varis hereus: A Catalunya, quan atorguem testament ens obliguen a dir quin o quins seran els hereus.
 2. Llegats: Ens permeten disposar de béns concrets, assignant qui és la persona que els rebrà.
 3. Llegítimes: Podem dir com volem que es paguin les llegítimes.
 4. Substituts: Podem designar substituts en cas de que els hereus no rebin l’herència (per exemple, per renúncia).
 5. Desheretaments: Podem negar la llegítima per causes fixades.
 6. Nomenar comptador partidor: La funció del qual serà determinar el valor dels béns i la distribució dels mateixos.
 7. Revocar testaments anteriors: Tant de forma parcial com total.
 8. Reconèixer fills.
 9. Nomenar tutor testamentari per fills menors o incapacitats: Per protegir als fills en cas d’incapacitació o mort dels progenitors. 
 10. Establir normes de col·lació i partició: Amb la finalitat d’evitar problemes als hereus, establint normes clares sobre la voluntat del testador.
 11. Variar la designació de beneficiaris d’assegurances sobre vida.
 12. Etc.

Com veieu, el testament no només serveix per determinar quins seràn els nostres hereus, sinó que serveix per ordenar i establir normes concretes sobre la nostra futura herència. Per tant, amb el testament ordenarem i disposarem dels nostres béns, al mateix temps que podrem evitar molts mals de caps i baralles entre els nostres familiars.

Cesc Campor – Col. 1.017 ICAVIC

campor.advocat@gmail.comwww.advoca2.com – 636745677 (Whatsapp)

Deixa un comentari