HERÈNCIES

Sabem que les herències poden ser complexes, tant a nivell jurídic com personal, per això donem solucions al llarg de tot el procés hereditari, és a dir, oferim un seguiment jurídic des dels moments anteriors a la defunció fins a la liquidació dels tributs corresponents, realitzant la planificació integral del procediment successori. Així, oferim els serveis següents:

  • PLANIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT SUCCESSORI, redactant informes jurídics-fiscals de les herències amb anterioritat o posterioritat a la defunció (planificacions integrals i fiscals). Aquest informes són útils per saber quines conseqüències o problemàtiques poden originar-se al llarg del procediment successori.
  • REDACCIÓ DE TESTAMENTS I CONTRACTES SUCCESSORIS (sent aquesta la millor forma de planificar una herència i evitar futurs problemes pels hereus).
  • ACCEPTACIONS I RENUNCIES d’herències.
  • PROCEDIMENTS JUDICIALS (divisió d’herència, reclamació de legitimes…).
  • CONSULTES jurídiques concretes (més informació en el link següent: CONTACTA’NS O CONSULTA’NS).