HERÈNCIES – PLANIFICA EN VIDA!

Diu el refrany: “feina feta no té destorb”. Precisament és el que succeeix amb els TESTAMENTS, una vegada fet, no et causa cap destorb i, a més, pot evitar futures problemàtiques. Així mateix, atès el seu baix cost, és una eina essencial, imprescindible i prioritària en la planificació en vida de la nostra successió “mortis causa”.

No obstant, atorgar testament no és la única cosa que hem de tenir en compte en la planificació de la nostra herència. Així, atès que no tots els béns i parents tributen igual, també serà important realitzar una bona PLANIFICACIÓ FISCAL. Per exemple, entre molts altres beneficis fiscals, existeixen reduccions a la base imposable de l’ISD que varien segons el grau de parentiu i edat dels heureus, així com reduccions importants en el cas d’adquirir l’habitatge habitual del causant.

Tanmateix, entre altres figures jurídiques, alhora de planificar la nostra futura herència, també és important tenir en compte les següents:

  • La LLEGÍTIMA, que és la part indisponibles del caudal relicte, actualment del 25% en dret civil català.
  • La DONACIÓ COL·LACIONABLE, la qual implicarà que els béns donats en vida pel causant als hereus, s’hauran de tenir en compte a l’hora de realitzar la partició i adjudicació de l’herència.
  • Les ASSEGURANCES SOBRE LA VIDA, que no formen part del cabal relicte i, per tant, és una bona forma de deixar béns al beneficiari.

Podriem senyalar infinitat de conceptes i elements sobre la importància de planificar les herències en vida, per això és tant important contractar un ASSESSOR ESPECIALISTA EN MATÈRIA D’HERÈNCIES I DRET FISCAL. Si vostè disposa d’alguns béns de valor, vol estalviar problemes als seus parents i no disposa de testament ni està planificant la seva herència, no esperi al demà, perquè com va dir Henry Ford “quan pensem que el dia de dema mai arribarà, ja s’ha convertit en el d’ahir.

Cesc Campor Segura (Advocat titular de CAMPOR ADVOCATS)

Col·legiat 1.017 ICAVIC – campor.advocat@gmail.com

Deixa un comentari