HERÈNCIES – Tramitar una herència

1) TERMINI PER LIQUIDAR L’IMPOST (ISD): Tenim 6 mesos des de la defunció, podent-se sol·licitar una pròrroga de 6 mesos més.

2) COMUNICACIÓ AL REGISTRE CIVIL: Per tal de que la funerària faci la corresponent comunicació, s’han de portar els documents següents:

  • Fotocòpia del llibre de família.
  • Fotocòpia dels Documents d’Identitat (DNI) del difunt i dels interessats. 

3) CERTIFICAT DE DEFUNCIÓ: Quan el Registre Civil rebi la comunicació, haurem d’obtenir el corresponent certificat de defunció.

4) CERTIFICAT D’ÚLTIMES VOLUNTATS: Passats 15 dies de la defunció i tenint Certificat de defunció, s’ha de demanar el el certificat d’últimes voluntats davant del Ministeri de Justícia. Aleshores podrem saber si existeix testament o no:

  • AMB TESTAMENT: Hem d’anar a buscar-lo al notari corresponent.
  • SENSE TESTAMENT: S’ha de fer acta de declaració d’hereus davant notari, mitjançant la qual es determinarà quins parents del difunt tenen dret d’heretar en funció de l’ordre de preferència que estableix la Llei (necessitarem dos testimonis no beneficiaris de l’herència).

5) ACCEPTACIÓ D’HERÈNCIA: Quan coneixem qui té dret d’heretar, els mateixos hauran d’atorgar escriptura pública d’acceptació d’herència. Si només existeix un únic hereu, l’acceptació la podrà fer mitjançant una instància privada d’hereu únic. És important que en aquests documents apareguin tots els béns i deutes del cabal relicte.

6) AUTOLIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS.

Cesc Campor (fundador de Campor Advocats) – Col·legiat 1.017 ICAVIC

campor.advocat@gmail.comwww.advoca2.com – 636745677

Deixa un comentari