DRET TRIBUTARI (ESPECIALISTES EN CRIPTOMONEDES I BLOCKCHAIN)

A ADVOCA2 som especialistes en DRET TRIBUTARI, això ens permet oferir un servei integral als nostres clients, atès que podem ocupar-nos, en primer lloc, de la part jurídica dels diferents supòsits i, en segon lloc, de les conseqüències tributàries que poden originar-se en els mateixos. Aquesta especialitat és la nostra marca diferencial, que ens permet donar un servei òptim i complert als problemes dels nostres clients.

Així, per exemple, en un supòsit d’arrendament d’un immoble per ús turístic, podem oferir un assessorament previ complert, amb la posterior redacció dels contractes de lloguer i, finalment, ocupar-nos de les conseqüències tributaries de les mateixes operacions.

A més, com podeu observar en l’apartat CAMPOR ADVOCATS d’aquesta web, l’advocat titular és especialista en FISCALITAT DE CRIPTOMONEDES I BLOCKCHAIN, per tant, ens posicionem com un dels pocs despatxos d’advocats de la zona que domina aquesta matèria. A més, podreu trobar més informació i contingut d’interès a les xarxes socials d’ALVOCATUS, així com al BLOG d’aquesta web.

Així, entre d’altres, els serveis oferts en DRET TRIBUTARI són els següents:

  • ASSESSORAMENT sobre les conseqüències tributàries de les diferents operacions realitzades pels nostres clients.
  • INFORMES FISCALS.
  • ASSESSORAMENT FISCAL EN MATÈRIA DE CRIPTOMONEDES I BLOCKCHAIN.
  • PROCEDIMENTS DE GESTIÓ, RECAPTATORIS, REVISORS, SANCIONADORS I D’INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA.
  • DECLARACIONS IRPF.
  • DECLARACIONS IMPOST SOBRE EL PATRIMONI (IP).
  • CÀLCUL I REVISIÓ dels diferents tributs.
  • PLUSVÀLUES MUNICIPALS (IIVTNU).
  • LLICENCIES D’OBRES I IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO).

Per qualsevol consulta, no dubti en contactar amb nosaltres a través del següent link: CONTACTA’NS O CONSULTA’NS.