HERÈNCIES – “No podré heredar perquè no tinc diners per pagar l’Impost”. FALS! ERROR!

Segurament haureu escoltat algú dir: “no podré heredar perquè no tinc diners per pagar l’Impost de successions i donacions” (ISD). El cas típic en que podem pensar això és aquell on el difunt deixa algunes propietats immobiliaries i res o pocs diners en comptes bancàries, fet que pot implicar una quota elevada de l’Impost i que no hi existeixi efectiu líquid en el cabal relicte. Dons heu de saber que existeixen solucions legals previstes per aquests casos, les quals et permeten acceptar l’herència i pagar l’Impost en un moment posterior.

Així, el Dret successori català permet ajornar i fraccionar el pagament de l’Impost de successions i donacions en els casos en que “l’inventari de l’herència no comprengui suficients diners efectius o béns fàcilment realitzables per a pagar les quotes liquidades” (Art. 73 Llei 19/2010 ISD). 

A la pràctica, aquesta previsió legal et possibilita heredar els béns alhora que ajornar (fins a 1 any) o fraccionar (fins a 5 anys) el pagament de l’ISD, donant-te el temps idoni per vendre alguns béns del cabal relicte amb la finalitat de pagar l’Impost o poder dividir el pagament durant els propers 5 anys. 

En CONCLUSIÓ, no renunciïs a una herència per por a no poder pagar l’Impost de successions i donacions, sempre podras ajornar el pagament del mateix per vendre alguns béns o fraccionar-lo per pagar còmodament.

Cesc Campor (Col. 1.017 ICAVIC) – Fundador Advoca2

campor.advocat@gmail.com

Deixa un comentari