DRET LABORAL

A ADVOCA2 creiem que el treballador mereix una tutela especial en l’ordenament jurídic, atès que parteix en una situació d’inferioritat envers l’empresari. Per això, comptem amb professionals que ofereixen serveis en matèria de dret laboral individual, els quals garanteixen seguretat i la tranquil·litat d’estar en bones mans. Així, el nostre despatx ofereix els serveis següents:

  • CONCILIACIONS I MEDIACIONS PRÈVIES per evitar el procés judicial.
  • PROCEDIMENTS ORDINARIS.
  • PROCEDIMENTS MONITORIS per reclamar quanties impagades.
  • PROCEDIMENTS D’ACOMIADAMENT.
  • IMPUGNACIONS DE SANCIONS.
  • PROCEDIMENTS DE MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE CONDICIONS DE TREBALL.
  • EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS.

En qualsevol cas, si teniu dubtes o consultes, CONTACTA’NS O CONSULTA’NS, estarem encantats de donar-vos una resposta.