CONTRACTES

Les persones, fruit de les nostres relacions i operacions socials, celebrem contractes quotidianament, fins i tot sense adonar-nos-en. Així, encara que quan realitzem una operació no veiem els possibles perills, amb la nostra experiència podem assegurar que poden originar-se futures problemàtiques, les quals poden evitar-se amb la redacció d’un contracte que reguli adequadament la citada operació o relació social que ens lliga a unes obligacions determinades.

Per tant, atès que creiem que és millor prevenir que curar, a ADVOCA2 redactem CONTRACTES INDIVIDUALITZATS I ADAPTATS A LES NECESSITATS DELS NOSTRES CLIENTS, garantint un major grau de seguretat i tranquil·litat en les relacions i operacions corresponents. Entre d’altres, redactem els contractes següents:

  • Compravenda de béns mobles i immobles.
  • Lloguer de béns mobles i immobles.
  • Donacions.
  • Permutes mobles i immobles.
  • Servituds.
  • Sobre altres drets reals.
  • Contractes successoris.
  • Contractes en matèria d’esport (patrocinis, entrenadors, voluntariat…)

Així mateix, sabem que els contractes poden ser incomplerts o mal interpretats per alguna de les parts, per tant, oferim també serveis per RESCINDIR-LOS O FORÇAR EL SEU COMPLIMENT EXTRAJUDICIAL, així com per la VIA JUDICIAL com a últim recurs.

Per últim, atès que som especialistes en dret fiscal, podem oferir un servei integral i ASSESSORAMENT SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES TRIBUTÀRIES de la celebració dels diferents contractes.

No dubti en realitzar-nos les consultes que desitgi a través de l’apartat CONTACTA’NS O CONSULTA’NS, estarem encantats de poder-lo ajudar.