FISCALITATS – QUANT ES PAGA SI ET TOCA LA LOTERIA DE NADAL?

La Llei 16/2012, de 27 de desembre disposa que els perceptors d’aquests premis, sigui quin sigui la seva naturalesa, en el moment del cobrament, suportaran una retenció o ingrés a compte que ha de practicar-los l’organisme pagador del premi. L’important és que estaran exempts els premis import íntegre del qual sigui igual o inferior a … Llegiu més

FISCALITATS – IRPF 2022: Deducció per obligació de presentar la declaració IRPF per tenir més d’un pagador

Tens més d’un pagador i per aquest motiu has de presentar la Declaració de la renda sense haber obtingut més de 22.000€? Doncs no ho tens tot perdut! Encara pots beneficiar-te de la deducció catalana per obligació de presentar la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques pel fet de tenir més … Llegiu més

FISCALITATS – Loteria de Nadal!

Tots volem que ens toqui la Loteria de Nadal, alguns fins i tot ho desitgen però no compren! No obstant, els afortunats que avui us ha tocat la Loteria, que sapigueu que teniu obligacions fiscals! – Si el premi és de fins 40.000€, no tributa! – Si el premi és superior a 40.000€, tributarà un … Llegiu més