FISCALITATS – DECLARACIÓ IRPF: Deduccions catalanes

Si durant el 2022 has tingut la residència habitual a Catalunya, has de saber que pots aplicar-te algunes deduccions específiques a la teva declaració de la renda.

Has de tenir en compte que no venen marcades en el teu borrador d’hisenda, així que si vols aprofitar-les hauras de modificar el borrador. Aquestes deduccions són:

  • pel naixement o adopció d’un fill: 150€ per progenitor i 300€ en casos de families monoparentals.
  • per lloguer de l’habitatge habitual: deducció del 10% de les quantitats satisfetes pel lloguer d’habitatge habitual per persones que han esta a l’atur, families monoparentals, joves, majors de 65 anys…
  • pel pagament d’interessos de préstecs per als estudis de màster i doctorat: Deducció dels import dels interessos pagats que corresponguin als préstecs concedits mitjançant l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i d’Investigació per al finançament d’estudis de màster i de doctorat.
  • per a contribuents que hagin quedat vidus als exercicis els 2020, 2021, 2022: deducció de fins a 300€.
  • per donatius a certes entitats d’interès general (llengua catalana, investigació, desenvolupament tecnològic, en benefici del medi ambient/territori…).
  • per rehabilitació de l’habitatge habitual: deducció del 1,5% de les quantitats satisfetes per la rehabilitació de l’habitatge que constitueixi o vagi a constituir l’habitatge habitual del contribuent, amb un màxim de 9.040€ anuals.
  • per inversió per un àngel inversor per a l’adquisició d’accions o participacions.
  • tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual.
  • per obligació de presentar la declaració IRPF per tenir més d’un pagador.

Deixa un comentari