PILDOLABORAL – Acomiadament disciplinari (3/3)

Si t’han acomiadat disciplinariament, has de saber que l’empresari t’ha d’entregar una carta d’acomiadament on constin els fets i motius de l’acomiadament, així com la data d’efectes del mateix.

Atès que és un acomiadament disciplinari, no tha d’abonar cap indemnització, però si t’ha de fer entrega del finiquito! Es recomana sempre firmar com NO CONFORME!

L’acomiadament pot considerar-se:

– PROCEDENT: Quan queda acreditat el motiu al·legat a la carta d’acomiadament (en aquest cas no hi ha dret a indemnització).
– IMPROCEDENT: Quan no queda acreditat el motiu (en aquest cas, l’empresari pot triar entre readmetre al treballador o abonar una indemnització de 33 dies per any treballat).
– NUL: Quan l’acomiadament sigui discriminatori o vulneri drets fonamentals i llibertats públiques del treballador (en aquest cas l’empresari ha de readmere al treballador i abonar els salaris de tramitació).

RECORDA QUE CONSULTAR ÉS GRATIS!

Cesc Campor (Advocat 1.017 ICAVIC) – campor.advocat@gmail.com

Deixa un comentari