CRIPTOIMPOSTOS – Comprar béns mobles?

Podem trobar veus expertes totalment contràries a les criptomonedes, com per exemple, l’oracle d’Omaha (Warrent Buffet), el qual va dir sobre el Bitcoin que, 

“No es una moneda. Ni pasa la prueba de una moneda. No me sorprendería que no esté disponible en 10 o 20 años. No es un medio de cambio duradero”.

No obstant, la realitat és que en l’actualitat, encara que les monedes virtuals no siguin considerades com diner legal, les mateixes poden utilitzar-se com mitjà de pagament. No m’ho invento jo, sinó que el legislador europeu ho defineix així en la Directiva 2018/843 del Parlament Europeu i del Consell. En la mateixa direcció, la Direcció General de Tributs (CV DGT V1028-15) i el Tribunal de Justicia de la UE (STJUE de data 22 d’octubre de 2015), han afirmat que les divises virtuals són un mitjà de pagament si ho accepten així les parts en el contracte. Per tant, podem afirmar que les criptomonedes són un mitjà de pagament contractual, lícit i vàlid.

A més, a la pràctica, cada vegada són més els negocis que accepten criptomonedes com forma de pagament, inclús a Catalunya, tal com podem comprobar al web https://coinmap.org/.

Òbviament, les operacions de compra de béns mobles amb criptomonedes estan sota la lupa d’Hisenda! Així, si comprem béns mobles en un negoci, haurem de soportar l’IVA corresponent, mentre que en el supòsit d’una compra entre particular, el criptoimpost generat serà el ITPAJD (Transmissions Patrimonials Oneroses). I això no acaba aquí, atès que les criptomonedes no són diners legals, en el moment d’entregar les criptomonedes a canvi d’un bé, estem obtenint una pèrdua o guany patrimonial que haurà de declarar-se adequadament a la renda d’estalvi de l’IRPF.

Com veieu, és possible comprar productes amb criptomonedes, no obstant, a diferència del que pensa molta gent, les esmentades compres no estan al marge de la legislació tributària, així que “al tanto” amb el que feu, podeu estar cometent frau fiscal!!

Cesc Campor (Advocat 1.017 ICAVIC) – Especialista en dret civil i fiscal

campor.advocat@gmail.comwww.advoca2.com/blog 

Deixa un comentari